Тимот на Доктори.мк

Главен уредник
  Технички уредници
  • Никола Пејоски
   дипломиран електро инженер
  Уредник
  Помошник уредник
  Професори/Доктори на наука
  Специјалисти
  Доктори на медицина
  Доктори на стоматологија
  Фармацевти
  Магистер по биологија
  Инженер по биологија
  • Бранко Калковалиев
   магистрант по молекуларна биологија
  Психолози
  Логопеди
  Нутриционисти
  Кулинарски мајстори
  Професори
  Физиотерапевти
  Лабораториски аналитичари
  Радиолошки технолог
   Медицински сестри
   Студентски Организации
   Студенти
   Креативни Соработници
   • Ема Танаскоска
    креативен соработник
   • м-р Ана Танаскоска
    креативен соработник
   • Мартин Митревски
    креативен соработник

   Бидете и Вие дел од мрежата на Доктори.мк дознајте повеќе